JavaScript Notlarım #3

Dostlar merhaba. Daha önce JavaScript Notlarım serimin 2. yazısında değişken türlerinden ve değişkenlerin özelliklerinden bahsetmiştim. Eğer okumadıysanız buraya tıklayarak okuyabilirsiniz Şimdi sıra operatörlerde. Hadi başlayalım

Operatörler kodların neredeyse temelini oluşturuyor. Operatörler aslında kodlarda bulunan matematik işlemleri olarak adlandırılabilir. Operatörleri aritmetik operatörler, karşılaştırma operatörleri, atama operatörleri ve mantıksal operatörler olarak 4 farklı grupta işleyeceğiz.

Aritmetik Operatörler

//"+" işareti 2 değeri toplamaya yarar var x=56; var y =14; var sonuc=(x+y); // sonuc değişkeni 70 olarak atanır. //"-" işareti 2 değeri çıkarmaya yarar var a = 5; var b = 2 ; var sonuc =(a-b); // sonuc değişkeni 3 olarak atanır. //"*" işareti 2 değeri çarpmaya yarar var k = 8; var l = 13; var sonuc = (k*l); // sonuc değişkeni 104 olarak atanır. //"/" işareti 2 değeri bölmeye yarar. Bölme işleminin bölüm kısmını geriye döndürür. var sayi1= 56; var sayi2 = 8; var sonuc = (sayi1/sayi2); // sonuc değişkeni 7 olarak atanır. //"%" işareti 2 değeri bölmeye yarar. Bölme işleminin kalan kısmını geriye döndürür. var p= 60; var s = 15; var sonuc = (p/s); // sonuc değişkeni 0 olarak atanır. //"++" işareti değeri 1 sayı arttırmaya yarar. var sayi3= 20; sayi3++; // sayi3 değişleni 21 olarak atanır. //"--" işareti edğeri 1 sayı azaltmaya yarar var sayi4= 47; sayi4--; //sayi4 değişkeni 46 olarak atanır.
Code language: JavaScript (javascript)

Karşılaştırma Operatörleri

//"==" operatörü iki değişkenin eşitliğini karşılaştırır. True/False olarak geriye döndürür. var sayi5= 95; var sayi6 =73; sonuc = sayi5==sayi6; //sayi5 ve sayi5 değişkenleri denk olmadıkları için sonuc değişkeni False olarak geriye döner. //"===" operatörü iki değişkenin türlerinin eşitliğini karşılaştırır. True/False olarak geriye döndürür. var sayi7= 32; var sayi8 =45; sonuc = sayi7===sayi8; //sayi5 ve sayi5 değişken türleri aynı olduğu için sonuc değişkeni True olarak geriye döner. //"!=" operatörü iki değişkenin eşit olmadığı anlamına gelir. True/False olarak geriye döndürür. var sayi9= 36; var sayi10 =4; sonuc = sayi9!=sayi10; //sayi5 ve sayi5 değişkenler aynı olmadığı için sonuc değişkeni True olarak geriye döner. //"!=" operatörü iki değişkenin eşit olmadığı anlamına gelir. True/False olarak geriye döndürür. var sayi9= 36; var sayi10 =4; sonuc = sayi9!=sayi10; //sayi5 ve sayi5 değişkenler aynı olmadığı için sonuc değişkeni True olarak geriye döner. //"<" ve ">" operatörleri iki değişkenin büyüklüğünü kıyaslar. True/False olarak geriye döndürür. var sayi11= 90; var sayi12 =210; sonuc = sayi11>sayi12; //sayi11 sayi12 den küçük olduğu için False olarak geriye döner. //"<=" ve ">=" operatörleri iki değişkenin büyüklük veya eşit olup olmadığını kıyaslar. True/False olarak geriye döndürür. var sayi13= 26; var sayi14 =26; sonuc = sayi13>sayi14; //sayi13 sayi14'e eşit olduğu için False olarak geriye döner.
Code language: JavaScript (javascript)

Evet arkadaşlar bugünki notlarda aritmetik operatörler ve karşılaştırma operatörlerini öğrendik. Sonraki notlarda ise atama operatörleri ve mantıksal operatörleri göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir